Certifierande enligt ISO 9001 och 14001

8 november, 2018

Nu kan vi stolt tala om att vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001.

Det har varit en ganska lång och krävande process som vi tagit oss igenom som vi även kommer att följa upp med intern och extern revision varje år. ISO 9001 omfattar kvalitetsledningsområdet medans 14001 omfattar miljöledningsområdet.

Under arbetet har vi utvecklat och förbättrat vårat ledningssystem och satt en väldigt bra grund som vi kommer att fortsätta att jobba efter precis som tidigare fast i en mer utvecklad och förbättrad version.

Ihop med ISO-arbetet och våra löpande utbildningsprocesser jobbar vi så ansvarsfullt vi kan när det kommer till kvalite och miljö ute i samhället, hos våra kunder och även hemma på våra depåer.

<

>